Akershus

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

member

Arne Johannes Hjemmen

Leder
Arbeidssted: Venter på oppdatering (arbeidssted må opprettes)
Telefon: 45618088
Privat mobil: 90071502
Privat e-post: ahjemmen@gmail.com

member

Jorun Kvile

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus HF
Telefon: 958 36 088

member

Ragnhild Thorstensen Horn

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus HF
Privat mobil: 40065435
Privat telefon: 64950518
Privat e-post: ragnhildhorn1@gmail.com

member

Jørgen Henrik Brochmann

Medlem
Arbeidssted: Henrik Brochmann AS
Telefon: 95138024
E-post: hbrochma@online.no
Privat mobil: 95138024
Privat e-post: hbrochma@online.no

member

Elisabeth Juvkam

Medlem
Arbeidssted: Lønnås legesenter
Privat mobil: 95110935
Privat e-post: ejuvkam@gmail.com

member

Agneta Emma Iversen

Medlem
Arbeidssted: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Telefon: 90700589
E-post: agneta.emma.iversen@nav.no
Privat e-post: agneta-emma@live.no

member

Fredrik Jakhelln

Medlem
Arbeidssted: Dr. Jakhellns spesialistpraksis
Privat mobil: 95932549
Privat e-post: fre-j@online.no