Hordaland

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

member

Stein Nilsen

Leder
Arbeidssted: Legesenteret i Florvåg
Telefon: 56 15 74 00
Privat mobil: 93499553
Privat telefon: 56157404 jobb
Privat e-post: nilsen.stein@gmail.com

member

Jan Wimpelmann

Medlem
Arbeidssted: Spes. i psykiatri Jan Wimpelmann
Privat mobil: 98005930
Privat e-post: ja-wim@online.no

member

Synnøve Lian Johnsen

Medlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
Privat mobil: 90957029

member

Nina Helene Ingebrigtsen

Medlem
Arbeidssted: Dr. Nina Helene Ingebrigtsen
Privat mobil: 93007404
Privat telefon: 55 92 44 77
Privat e-post: nhi@ninahelene.no

member

Frøydis Skjelbred Nilsen

Medlem
Arbeidssted: Øyrane legekontor
Telefon: 55 56 26 32
E-post: fsnilsen@bgnett.no
Privat telefon: 56 58 66 77