Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

member

Gunvor Eline Starheim

Leder
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helsevern - Møre og Romsdal
Telefon: 70 27 38 70
E-post: gunvor.starheim@helse-mr.no
Privat mobil: 41 45 69 28
Privat e-post: gstarheim@hotmail.com

member

Kjell Nordby

Medlem
Privat mobil: 992 43 126
Privat e-post: nordby.kjell@gmail.com

member

Solveig Ulstein

Medlem
Arbeidssted: Moa Legesenter AS
E-post: solveig.ulstein@moa.nhn.no
Privat mobil: 402 38 534
Privat e-post: solveig.ulstein@moa.nhn.no