Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

member

Thomas Vingen Vedeld

Leder
Arbeidssted: Eid legekontor

member

Øystein Melbø Christiansen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helsevern, Førde
Telefon: 57 83 94 70
Privat mobil: 902 04 600
Privat e-post: omelboe@gmail.com

member

Kristin Susanne Mundal

Medlem
Arbeidssted: Helse Førde HF

member

Kjell-Arne Nordgård

Medlem
Arbeidssted: Legegruppa SMS - Sunnfjord medisinske senter,
Telefon: 414 59 620