Sør-Trøndelag

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

member

Christina Drewes

Leder
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Privat mobil: 48038755
Privat telefon: 72571161
Privat e-post: ch-dr@online.no

member

Astrid M. Fagerli

Medlem
Arbeidssted: Fannrem legesenter
Telefon: 99570920

member

Anders Prestmo

Medlem
Arbeidssted: Prestmo Spesialistlegesenter
Privat mobil: 92453166
Privat e-post: anders.prestmo@spesialistpraksis.nhn.no

member

Bård Eirik Kulseng

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
Telefon: 73 86 80 00
E-post: baard.kulseng@ntnu.no
Privat mobil: 48306262
Privat e-post: baard.kulseng@ntnu.no

member

Finn Marum Høivik

Medlem
Arbeidssted: Kalvskinnet legesenter
Privat mobil: 92617984
Privat e-post: finn@hoivik.no

member

Hanna Moum

Medlem
Arbeidssted: Persaunet legesenter AS
Telefon: 73 82 85 50
Privat mobil: 95991925
Privat telefon: 73 51 19 38
Privat e-post: moum.hanna@gmail.com

member

Mari Jordet Bruheim

Medlem
Arbeidssted: Nardosletta legesenter
Privat mobil: 92254571
Privat telefon: 73 93 24 67
Privat e-post: marijobr@ntebb.no