Troms

member

Ann Kristin Engstad

Leder
Arbeidssted: Vågsfjord legesenter
Telefon: 77 01 85 00
Privat mobil: 952 17 386
Privat e-post: kr-engst@online.no

member

Eldrid N. Liljedal

Medlem
Arbeidssted: Målselv helsesenter
Telefon: 77 83 36 22
Privat mobil: 975 99 419
Privat e-post: no-lilje@online.no

member

Marit Helene Hansen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
E-post: marit.helene.hansen@unn.no
Privat mobil: 959 95 105
Privat telefon: 77 68 04 94
Privat e-post: marit.helene.hansen@unn.no

member

Rita Sander

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Harstad - Somatikk
Privat mobil: 412 12 791
Privat e-post: rita.sander@unn.no

member

Bernt Stueland

Medlem
Privat mobil: 414 06 745
Privat e-post: bstuelan@online.no