Vest Agder

member

Hans-Thorwild Thomassen

Leder
Arbeidssted: Sørlandet sykehus Kirurgisk klinikk

member

Marit Oftebro

Medlem
Arbeidssted: Lyngdal Legesenter AS
Telefon: 38 34 04 40

member

Liv Olaug Tveit Walseth

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psyk. helse, psykiatri og avhengighet - Kr.sand
E-post: liv.tveit.walseth@sshf.no
Privat e-post: Liv.Tveit.Walseth@sshf.no

member

Harald Leirvåg

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psyk. helse, psykiatri og avhengighet - Kr.sand
E-post: harald.leirvag@sshf.no