Vest Agder

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

member

Hans-Thorwild Thomassen

Leder
Arbeidssted: Sørlandet sykehus Kirurgisk klinikk
Telefon: 990 45 591

member

Liv Olaug Tveit Walseth

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helse
E-post: liv.tveit.walseth@sshf.no
Privat e-post: Liv.Tveit.Walseth@sshf.no

member

Harald Leirvåg

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helse
E-post: harald.leirvag@sshf.no