Vestfold

Vestfold

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

member

Dag Sverre Myhrer

Leder
Arbeidssted: NAV Vestfold
Privat mobil: 952 67 333
Privat e-post: dag.myhrer@sfjbb.net

member

Agnar Aspaas

Medlem
Arbeidssted: Tønsberg psykoterapisenter
Privat mobil: 922 01 148
Privat e-post: agnar@aspaas.com

member

Gunvor Lindelien

Medlem
Arbeidssted: Doktorgården Sande
Privat mobil: 976 54 737
Privat e-post: gl@doktorgaardensande.no

member

Dag Helge Fjellestad

Medlem
Arbeidssted: Hof legekontor
Telefon: 33 09 54 00
Privat mobil: 906 09 449
Privat e-post: d-hel@online.no

member

Siv H. Bohne Krogseth

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF
Privat mobil: 900 71 690
Privat e-post: siv.krogseth@siv.no