Buskerud

Du finner noen flere opplysninger om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet i regi av Buskerud legeforening her.

member

Knut Fredrik Hjortaas

Medlem
Arbeidssted: Legene Hjortaas
Telefon: 32 12 11 73

member

Jørn Ossum

Medlem
Arbeidssted: Flattum legesenter DA

member

Helge Anders Feet

Medlem
Arbeidssted: Dr. Feets legekontor
Telefon: 32 07 51 40

member

Kitty Line Scheen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken

member

Kai Willi Jacobsen

Medlem
Arbeidssted: Hol legekontor
Telefon: 32 08 91 17