Hordaland

Du finner noen flere opplysninger om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet i regi av Hordaland legeforening her.

member

Jan Wimpelmann

Medlem
Arbeidssted: Spes. i psykiatri Jan Wimpelmann
Privat mobil: 98005930
Privat e-post: ja-wim@online.no

member

Erling Strand

Medlem
Arbeidssted: Bergen Øyelegesenter
Telefon: 55 21 05 00

member

Harald Miljeteig

Medlem
Arbeidssted: Harald Miljeteig Øre-nese-hals praksis
Privat mobil: 91172821
Privat telefon: 55 92 43 58
Privat e-post: harmil@online.no

member

John Leer

Medlem
Arbeidssted: Legesenteret i Florvåg
Telefon: 56157400

member

Arnhild Marie Hjelmen

Medlem
Arbeidssted: Dr. Hjelmens allmennpraksis
Telefon: 92451781

member

Mildrid Clementsen

Medlem
Arbeidssted: Lege Mildrid Clementsen AS
Privat mobil: 92423698
Privat e-post: mclementsen@yahoo.no

member

Odd Winge

Medlem

member

Liv Ørbeck

Medlem
Arbeidssted: Dr. Ørbecks spes.praksis - Bergen
Telefon: 55 13 69 40

member
member

Bjørn E. A. Karlsen

Medlem
Arbeidssted: Førde sentralsjukehus

member

Guri Haaland

Medlem
Arbeidssted: Dr. Guri Haaland spesialistpraksis
E-post: guri.haaland@tokanten.nhn.no
Privat mobil: 91330240

member

Jostein Asmervik

Medlem
Arbeidssted: Spesialistsenteret på Straume
Telefon: 56 31 37 80

member

Knut Brinchmann-Hansen

Medlem
Arbeidssted: Dr. Brinchmann-Hansens spesialistpraksis