Oppland

Det er ikke registrert noen lege-leger i Oppland. Lokalforeningens styre har oppgitt følgende: "Oppland legeforening har ikke lenger noen lege-for-lege-ordning, da vi regner med at fastlegeordninga skal dekke dette behovet. Dersom noen likevel skulle ha behov for hjelp til å få kontakt med en allmennpraktiker med utdanning i og erfaring med behandling av andre leger, kan støttekollegene være behjelpelige med dette."

Ytterligere opplysninger om det kollegiale helse- og omsorgstibudet i regi av Oppland legeforening finner du her.