Østfold

For eventuelt ytterligere opplysninger om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet i regi av Østfold legeforening, se lokalforeningens hjemmeside her.

member

Åse Liborg Bruer

Medlem
Arbeidssted: Dr. Randersgate legesenter
Telefon: 69 88 87 20

member

Jørn Bakken

Medlem
Arbeidssted: Landsbylegene DA
Telefon: 69 83 81 40

member
member

Tor Moksnes

Medlem

member

Steinar O. Vedal

Medlem
Arbeidssted: Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering
Telefon: 69172600

member

Lorentz Henrik Nitter

Medlem
Arbeidssted: Dr. Nitters legekontor - Moss
Telefon: 69 25 17 92

member

Roger Lando

Medlem
Arbeidssted: Tistedal legekontor
Telefon: 69 19 22 00

member
member

Anne Berit Pettersen

Medlem
Arbeidssted: Venter på oppdatering (arbeidssted må opprettes)

member

Ivar-Henrik Udnæs

Medlem
Arbeidssted: Lægene i Gamlebyen
Telefon: j