Rogaland

Lokalforeningens styre fattet i 2008 et slikt vedtak: "Ordningen Lege for leger ble i sin tid opprettet fordi leger viser seg å ta dårlig vare på seg selv ved sykdom. Terskelen for å søke hjelp er for høy. Fastlegeordningen ivaretar det samme som vår gamle ordning. Derfor oppfordrer Rogaland legeforening alle leger til å skaffe seg en fastlege, ved å ringe eller skrive til den man ønsker. Vi mener at leger bør kunne velge sin fastlege, uavhengig av fulle lister/plass osv. Fastlegene oppfordres til å ta imot kolleger som melder seg. Så du bør spørre rundt, og velge en lege, og så ta en telefon eller skrive brev. Gjerne si at du gjør dette etter råd fra Rogaland legeforening."

Legene på listen nedenfor er fortsatt registrert med verv som lege-leger i fylket. Ytterligere opplysninger om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet i regi av Rogaland legeforening finner du her

member
member

John N. Nessa

Medlem
Arbeidssted: Hjelmeland legekontor
Telefon: 51 75 07 00

member

Gerd Wenche Berentsen Løvdahl

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand
Telefon: 37 01 40 00

member

Oddvar Høie

Medlem

member
member

Lars Bua

Medlem

member

Eivind Vestbø

Medlem
Arbeidssted: Finnøy legekontor
Telefon: 51 71 24 44
E-post: eivind.vestbo@finnoy.kommune.no
Privat mobil: 97678540
Privat telefon: 51 71 26 48
Privat e-post: eve@finnoy.kommune.no

member

Halvor Kyllingstad

Medlem
Arbeidssted: Tasta legesenter
Telefon: 51 54 5250
Privat mobil: 41489063
Privat telefon: 41489063
Privat e-post: hkylling@online.no

member

Kjell Finsnes

Medlem
Arbeidssted: Dr. Kjell Finsnes spesialistpraksis
Telefon: 51 53 01 77

member

Svein Martin Helgeland

Medlem
Arbeidssted: Volla legesenter

member

Lisbeth Økland

Medlem
Arbeidssted: Legesenteret Mariero
Telefon: 51 81 22 50