Vest Agder

For eventuelt ytterligere opplysninger om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet i regi av Vest-Agder legeforening, se lokalforeningens hjemmeside her.

member

Olav Eieland

Medlem
Arbeidssted: Tinnheia legesenter
Telefon: 38 03 13 11

member

Inger Helene Bjurstrøm

Medlem
Arbeidssted: Lundsen legesenter
Telefon: 38 32 36 66

member

Bjørn Pettersen

Medlem
Arbeidssted: Torridal legekontor

member

Ellen Johanne Aas

Medlem
Arbeidssted: Randesund legesenter
Telefon: 38 14 83 50

member

Per Øuen Walvik

Medlem
Arbeidssted: Sjøsanden legesenter DA

member

Siri Mygland

Medlem
Arbeidssted: Kvinesdal legesenter
Telefon: 38 35 08 22

member
member

Stein Vabo

Medlem
Arbeidssted: Bykle legekontor

member

Bodil Margrethe Haugland Ruud

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helse

member

Harald Skuland

Medlem
Arbeidssted: Vennesla legesenter
Telefon: 38 15 01 50

member

Knut Spikkeland

Medlem
Arbeidssted: Flekkefjord legesenter