Vestfold

Det er ikke lenger registrert noen lege-leger i Vestfold. For ytterligere opplysninger om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet i regi av Vestfold legeforening, se lokalforeningens hjemmeside her.