MainTeaser

Generell kirurgi

Emneside for spesialiteten. Medlemmer som er innlogget kan også diskutere faget i et eget diskusjonforum.

Merk: Det arbeides med å etablere kurs i henhold til nytt kurskrav. I en overgangsperiode vil de gamle kursene være tellende ved søknad om spesialistgodkjenning.