Tilleggsskjema for årlig rapport til Legeforeningen

Tilleggsskjema til årlig rapport fra utdanningsinstitusjonene til Legeforeningen (SERUS) kan lastes ned fra kolonnen til høyre.

Tilleggsskjemaet benyttes også som vedlegg til søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon

Mer om emnene