Godkjente utdanningsinstitusjoner i geriatri

Listen nedenfor gjengir formell godkjenning gitt av helsemyndighetene etter søknad fra vedkommende helseforetak. Helseforetak som ønsker endring i formell godkjenning må søke Helsedirektoratet.


 Gruppe I

 • Oslo universitetssykehus, Ullevål 
 • Oslo universitetssykehus, Aker
 • Diakonhjemmet sykehus (22.10.90)
 • Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum, (16.2.89)
 • Sørlandet sykehus, Kristiansand1) (18.11.97 - gr II f.o.m.21.4.05)
 • Stavanger universitetssjukehus (regodkjent 18.04.05) - inaktiv 2001, 2002, 2003
 • Haraldsplass Diakonale sykehus (16.6.88)
 • St. Olavs hospital (11.9.95)
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø (21.11.84)

Gruppe II

 • Lovisenberg diakonale sykehus (3.11.10)
 • Akershus universitetssykehus (14.12.16)
 • Sykehuset Østfold (25.11.04)
 • Sykehuset Innlandet, Gjøvik (5.2.10, OPPHØRT 26.11.14)  3) (regodkjent fra 2.3.2016)
 • Sykehuset Innlandet, Lillehammer (16.12.10 - OPPHØRT 29.6.16)
 • Lillehammer Helsehus 2) (fra 13.3.2017)
 • Sykehuset i Vestfold (8.4.10)
 • Sykehuset Telemark, Skien  (3.11.04)   2) fra 29.6.2016
 • Sørlandet sykehus - Arendal (7.7.04)
 • Sørlandet sykehus, Kristiansand (13.3.17) (tidl. 21.4.05 - 4.8.15)
 • Helse Fonna HF, Haugesund (17.9.10)
 • Løvåsen sykehjem (30.09.08) 2)
 • Storetveit sykehjem2) (25.7.07) - meldt inaktiv 2014 og 2015 OPPHØRT 29.1.2016
 • Helse Møre og Romsdal,  Volda sjukehus3) (4.11.05 - OPPHØRT 29.6.16) 
 • Molde sjukehus (29.5.96) - inaktiv 2001, 2002, 2003 
 • Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus - (gruppe I fram til 10.7.00)
 • Helse Møre og Romsdal, Kristiansund sjukehus (fra 15.5.2017)
 • Sykehuset Levanger (12.11.08)
 • Sykehuset Namsos (17.4.96)
 • Universitetssykehuset Nord-Norge - Harstad (19.6.13)
 • Universitetssykehuset Nord-Norge - Narvik (17.10.06 - Opphørt 13.4.11)

 2) Tjenesten teller for inntil  1/2 år 
3) Tjenesten teller for inntil 1 år

Merk:

Som godkjent utdanningsinstitusjon regnes kun enheter som har overlege med vedkommende spesialitet i fulltids stilling.                                     Institusjoner som er registrert som inaktive 3 påfølgende år, regnes som opphørt. Befinner seg eventuelt på oversikten for å sikre at tidligere gjennomført tjeneste kan godkjennes. F.o.m. 2015 blir det ikke registrert status inaktiv og institusjonene må enten årlig rapportere om utdanning eller registreres som opphørt. Eventuell regodkjenning må søkes via regionalt helseforetak til Helsedirektoratet. Se for øvrig ”Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger”.

Mer om emnene