MainTeaser

Fag og fagutvikling

Legeforeningen satser på høy medisinsk faglighet og arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring av faget.

Legeforeningen har tatt initiativ til en serie landsdekkende gjennombruddsprosjekter innen fagområdene psykiatri, intensivmedisin, obstetrikk og allmennmedisin.

Aktuell informasjon for forskere og andre med interesse for medisinsk forskning.

Fagutvikling henger nær sammen med kvalitet og henspeiler på planlegging, oppfølging og implementering av ny kunnskap.

Midler fra kvalitetssikringsfond, informasjon om veiledere/retningslinjer, og kvalitetsforbedringsverktøyet "Gjennombruddsprosjekt"