Veiledning

Veiledning er en viktig forutsetning for legers kompetansebygging. Gjennom veiledningssamtaler får legen mulighet til å reflektere over sin egen praksis. Veileder kan utfordre den som blir veiledet på faglige valg og beslutninger. Det gir de yngre legene mulighet til å bearbeide og integrere teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer fra det kliniske arbeidet.

Veiledning av turnusleger følger av forskriften. I spesialisthelsetjenesten er veiledning av leger i spesialisering en viktig del av utdanningen. Alle leger i spesialisering skal ha veileder og tilbud om regelmessige veiledningssamtaler.

Filmene "Ferietid" og "På død og liv".

For å bli spesialist i allmennmedisin, må legen gå gjennom to års strukturert gruppeveiledning.

For å bli spesialist i samfunnsmedisin, må legen gå gjennom tre års strukturert gruppeveiledning. Gruppeveiledningen organiseres av Legeforeningen, se veiledningsgrupper i spesialistutdanningen.

For å bli spesialist i arbeidsmedisin, må legen gå gjennom to års strukturert gruppeveiledning. Gruppeveiledningen organiseres av Legeforeningen,se veiledningsgrupper i spesialistutdanningen.

Veileding er en viktig forutsetning for legers kompetansebygging.

Lommeguiden er en praktisk veiledningsguide i lommeformat. Den gir et kort innblikk i hva veiledning er, hvorfor det er viktig at leger i spesialisering får veiledning og hvilke temaer som egner seg for veiledningssamtaler. Folderen bør ligge i lommen på alle legefrakker og brukes aktivt.