Gjennombruddsprosjekter

Legeforeningen har tatt initiativ til en serie landsdekkende gjennombruddsprosjekter innen fagområdene psykiatri, intensivmedisin, obstetrikk og allmennmedisin.

Hva er et gjennombruddsprosjekt?
Gjennombruddsprosjekter bygger på en anerkjent modell for kvalitetsforbedring som er utviklet ved Institute for Healthcare Improvement i USA. Modellen bidrar til å skape kultur og kompetanse for kontinuerlig forbedring på den enkelte arbeidsplass - noe som kommer pasientene til gode i form av bedre behandlingstilbud. Institusjoner og fagmiljøer deltar i prosjektene med såkalte forbedringsteam. Læringsmålet er å bruke innsatsressurser mer hensiktsmessig og iverksette system- prosessendringer som skal gi dokumenterbare forbedringer i størrelsesorden 30-50 % - derav uttrykket gjennombrudd.

Legeforeningens gjennombruddsprosjekter
Den norske legeforening arbeider aktivt for å forbedre helsetjenesten. Siden 1998 har Legeforeningen tatt initiativ til en serie landsdekkende gjennombruddsprosjekter innen fagområdene psykiatri, intensivmedisin, obstetrikk og allmennmedisin.