Thorstein Sæter er under utdanning i urologi på sykehuset i Arendal og har fullført sitt forskningsprosjekt under veiledning av patologen Ulrika Axcrona ved OUS. Emnet er  "Prognostic factors in prostate cancer biopsies: A population-based cohort study " og disputasen finner sted 8.mai.  Prøveforelesningsemnet er nært relatert til selve graden: "Tissue biomarkers in prostate cancer".

Björn Logi Isfoss, overlege ved Avd. for patologi Sykehuset Telemark og PhD fra UiO i 2014, gjør det én gang til: en ny avhandling med tittelen "Histologic Characterization of Stem Cells in Mammary Epithelium and Stroma" forsvares fredag 28.april ved Universitetet i Lund, Sverige.

Kjell Sandnes ble 96 år. Han arbeidet som patolog på Rikshospitalet, Lillehammer og i Drammen, inntil han pensjonerte seg i 1988.  Hans tidligere sjef og avdelingsoverlege i Drammen, Reidar Harket, har skrevet minneord.

- og et høyt faglig nivå preget årsmøtet. PDL1-testing, biobanking og kvalitetssikring av diagnostikk og utdanning var blant de mange temaer som ble berørt. Nytt i år var T-skjorter med logo  til alle som bidro. Ikke minst til kurskomiteen, som gjorde en utmerket jobb!
Og så fikk DNP en ny underforening: Norsk Forening for Molekylærpatologi (NFM) så dagens lys - her representert ved Hege G. Russnes og Emilius Janssen.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: