Peter Lexow var sentral i oppbyggingen av norsk cytologisk diagnostikk gjennom sitt virke ved Rikshospitalet og Laboratorium for patologi A/S og en av stifterne av Norsk forening for klinisk cytologi (NFKC). Han var også et aktivt medlem av Den norske patologforening, som han preget og ledet på slutten av 80-tallet.

 "Serck'en" på patologen ved Ullevål sykehus preget en generasjon av patologer, særlig innen feltene cytologi og GI-traktens patologi. En annen nestor og nær kollega ved samme avdeling, tidligere overlege Fredrik Skjørten, forteller om Arne Serck-Hanssens virke.

Innføringen av pakkeforløpene vil utfordre ressurssituasjonen på patologiavdelingene i året som kommer, skriver Ying Chen i sin årlige julehilsen. Særlig mangel på ferdige patologer er bekymringsfullt. Styreleder har i 2014 besøkt flere avdelinger med lav legebemanning og er imponert over innsatsen. Dette og mer kan du finne i julebrevet.

Som i de foregående år: igjen er det mulig å søke reise/forskningsstipend fra patologforeningen. 100.000 kroner skal fordeles.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Hold av 19. og 20. mars. Frist for abstrakt, påskeegg og påmelding 1.februar!

Påmelding via Kurskatalogen (vil komme innen uke 3)

Dagsorden og referat fra møtene finner du her.

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.