15.november finner tusenvis av arrangementer sted over hele verden, deriblant i Norge. Vi er herostratisk berømt gjennom TV-serier med patologer i hovedrollen, men få vet hva vi egentlig driver med: nemlig å stille diagnoser på levende. En stor del av Norges befolkning vet ikke at patologen alt har bidratt til deres helse: det er vi som gransker celleprøven fra livmorhalsen, sjekker ut føflekken som godartet eller stiller kreftdiagnosen på nåle-prøven fra brystet  - for å nevne noe. Men før prøven når patologens øye, må den gå et stykke vei.

"Rett prøve til rett patolog til rett tid"  er målet for det nasjonale løftet for digital patologi. Nasjonal plan ble presentert på faggruppemøtet av prosjektleder Line Rodahl Dokset og prosjektgrupppemedlem Inger Nina Farstad. Progresjonen varsler om snarlige endringer som også den enkelte avdeling vil merke: Prosjektstart var 2016, konseptrapport levert i 2017 og gjennomføring planlagt fra 2018. 

Det er faget som teller, det er diagnostikken alt handler om. Som fagmedisinsk forening har styret i DNP skjønt dette. For femte år på rad var faggruppene samlet til felles seminar.
Tretten av totalt 15 faggrupper var representert på Holmen fjordhotell i Asker de siste to dagene i oktober. Tema var blant annet DNPs strategi framover.

 Avdelingen midt på Østlandet  har utbyggingsplaner både på kort og lang sikt og god rekruttering av yngre leger til patologifaget, men er ennå avhengig av hjelp fra eksterne spesialister fra bemanningsbyrå for å greie hverdagen forteller avdelingsoverlege Rune Waalen. Line Aas Sandstad er en av fire dedikerte LIS'er på Lillehammer.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Hold av 7. - 9. mars 2018 for kurs og årsmøte i DNP!
Mer om faglige foredrag, påskeegg og fagpolitisk program følger.

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.