Pakkeforløp for kreft og ny obduksjonslov, men manglende ressurstilførsel, er noen av utfordringene som DNPs leder Ying Chen tar opp i sin sommerhilsen. Når økt aktivitet heller ikke gir mulighet for økt inntjening, med cytologi og histologi-takster som ikke har vært justert på årevis og obduksjonstakster som medfører rent tap, går vinningen ved å strekke seg langt for ikke å synliggjøre flaskehalsene, så og si opp i spinningen.

For første gang er en patolog valgt inn i sentralstyret i Den norske legeforening. På legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i slutten av mai ble G. Cecilie Alfsen foreslått som kandidat fra Den norske patologforening og de fagmedisinske foreningene (FaMe).

I 2011 vedtok Helsedirektoratet nye kurskrav til spesialistutdanningen i patologi, med gyldighet fra 1.1.2016, men glemte å legge disse endringene ut på direktoratets nettsider!
Dette innebærer en utsettelse på ytterligere 4 år.

Nye kurskrav innebar utvidelse av kurskrav fra 140 til 200 timer og økning av antall obligatoriske kurs med to, obduksjonspatologi med ikke-neoplastisk nevropatologi og klinisk molekylærpatologi.

 

7.mai vedtok Stortinget  "Lov  om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking". Loven skiller seg fra tidligere kapittel 7 "om sykehusobduksjon" ved et betydelig skjerpet fokus på behovet for obduksjoner: Sykehusobduksjonsbegrepet fjernes, da loven skal gjelde for alle medisinske obduksjoner, uansett dødssted. Leger vil være pålagt å vurdere behovet for obduksjon ved alle dødsfall, uansett hvor dødsfallet finner sted, og skal dokumentere at denne vurderingen er gjort.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: