Sveinung Wergeland Sørbye er valgt som ny leder av Norsk Forening for Klinisk Cytologi på årsmøtet i januar. Sørbye har en doktorgrad innen sarkompatologi, men er vel best kjent for mange av oss som en engasjert kollega på temaene cervix-patologi, screening og HPV-testing.

Landets siste prosektor er gått bort. Sigvald B. Refsum var i mange år en sentral skikkelse i undervisnings og forskningssammenheng på Rikshospitalet. Senere var han sentral i ledelsen av daværende Laboratorium for patologi A/S og var i teten med utvikling av miljøvennlige arbeidsforhold der. Helt til han gikk av var han aktiv deltaker på patologforeningens årsmøter med meningssterke ytringer og innlegg, men også med forskningsbidrag. 
Flere av hans tidligere kolleger har forfattet hans memorandum.

Kari Høeg, den norske cytologiens "mor", døde 21.januar, 96 år gammel. Kari Høeg var ansvarlig for oppbyggingen av norsk cytologi og cervixscreening og ledet cytologisk seksjon på Radiumhospitalet i en generasjon. Et stort antall patologer og screenere kan takke Kari for sine cytologikunnskaper, blant annet gjennom de daglige "Høeg-møtene"  der problematiske kasus ble diskutert og der alle måtte uttale seg. 

Med støtte fra DNP deltok Ann-Christin Røberg Beitnes på kongress i Praha. Ann Christin vant DNPs posterpris i 2015.
Vi gjengir reisebrevet her og minner om at søknadsfristen for DNPs forskningsstipend  i 2016 ennå ikke er gått ut. Hennes kommentarer rundt nødvendigheten av godt orientert materiale for diagnostikk er vel et problem de fleste kjenner seg igjen i?  

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Dagsorden og referat fra møtene finner du her.

Sted: Forskningsbygget, Radiumhospitalet
Påmelding: via Kurskatalog
Påskenøtter: frist 15.februar
Sammendrag postere/foredrag: 1.mars
Se her for detaljer.

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.