Vi nærmer oss kulminasjonen av den lyse årstid og sommerferien står for døren, skriver styreleder, som hilser til alle medlemmer og blant annet presenterer arbeidsfordelingen i det nye styret. Et aktivt halvår er tilbakelagt!

Enda en disputas over tema blærekreft! Bjørn Logi Isfoss disputerer mandag 16. juni over tema Carcinoma in situ of the urinary bladder. Detection, diagnosis, and stromal cells.  I tilsammen 5 arbeider har Isfoss studert reproduserbarhet av diagnostikken, muligheten for påvisning av aneuploide celler i urin ved hjelp av fluoriserende antistoffer og distribusjonen av mulige stamceller i blæren. 
Prøveforelesningen vil gi en oppdatering om nettopp Stamceller, stamcellefunksjoner og stamcelleassosierte markører og finner sted mandag 16.juni kl 10.15 i rødt auditorium på Rikshospitalet. Benytt sjansen!

Ok Målfrid Mangrud forsvarer i dag sitt arbeid “Identification of patients with high and low risk of progression of urothelial carcinoma of the urinary bladder stage Ta and T1”. Mangrud konkluderer bla med at det ikke er vesentlige forskjeller mellom tumorgraderingen fra 1973 og 1998, hverken i reproduserbarhet eller prognostisk verdi.  De som har tid kan rekke prøveforelesningen 05.06.13, kl. 09.15: “Prediction of prognosis in urological pathology”. Forelesning og disputas finner sted i Aula, 2.etg sydbygg, Stavanger universitetssykehus.

I et brev til alle medlemslandene informerer IAP-presidenten i Thailand, Dr. Pongsak Wannakrairot, om at millitærkuppet i Thailand har bedret sikkerhetssituasjonen og at  IAP kongressen forutsettes å forløpe som planlagt. På nettsiden finner man også beroligende bilder av turister og smilende millitære.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Dagsorden og referat fra møtene finner du her.

27.- 28. mars, Thon Hotell Vika Atrium.
Arrangør: Avd.for patologi, Akershus universitetssykehus.
Kursheftet med program og abstrakt fra alle faglige bidrag lastes ned til høyre.

Faggruppenes bidrag med aktuelle nyheter og oppdateringer kan du laste ned her.
Påskeeggene med fasit/presentasjonene ligger i egen mappe her.

Medlemsdelen av årsmøtet: Dagsorden og sakspapirer; se vedlegg til høyre.
 Årsrapporten lastes ned her.

 

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.