syntes Pasientsikkerhetskonferansen, som kåret Hanne Kähler til årets vinner av pasientsikkerhetsprisen 2015. Med øvre kostnadsramme på 50 millioner og gevinst på 50 000 blir prisen bare en dråpe i havet. Likevel må man håpe at dette fokus på patologi vil bedre ressursene og få ballen til å rulle. Teknikken fins!
Kähler påpeker den manglende investering i selv de enkleste sikkerhetsrutiner ved patologiavdelingene. Idag skjer all ID-overføring manuelt og feiltasting er viktig kilde til forbytting. Vinneren foreslår elektronisk overføring av pasient-ID, med barkodemerking av prøveglass, noe som for lengst er en selvfølge i andre laboratoriesystemer. 
Hanne Kähler er kjent for patologene gjennom sitt tidligere arbeid i Dako og Roche og er nå ansatt som kvalitetskoordinator ved Avdeling for patologi på OUS.

14. september døde professor emeritus Leif Jørgensen, 89 år gammel. Leif Jørgensen satte ikke bare spor som forsker, underviser, administrator, rettsmedisiner og diagnostisk patolog, men var i alle år også aktiv i Den norske legeforening og patologforeningen, der han hadde en rekke oppgaver og verv. Blant mye annet ledet han spesialitetskomiteen i ti år, fra 1987. I 1995 ble han hedret med æresmedlemskap i DNP. I 1998 mottak han Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt virke innen akademia og vitenskap.
Vi hedrer hans minne.

Silje Fismen har vært i Graz og Frankfurt og gjennomgått sertifisering som hudpatolog. Hennes interessante reisebrev druknet i forrige årsmelding, men er fortsatt vel verdt å lese, særlig for de som ønsker å gå i hennes fotspor. 
Oppholdet ble delfinansiert med reisestipend fra DNP,  Søknadsfrist for DNP-stipend er 30. januar hvert år. Det er bare å gå i gang med planleggingen!

Ikke bare to priser, men to priser til samme miljø! ESP-kongressen i Beograd i september ga full uttelling til patologi-miljøet i Bergen, med pris for et av de beste foredrag til Elisabeth Wik ((på bildet) fra Centre for Cancer Biomarkers,ledet av patologen Lars Akslen,og Mihatsch-Ferluga prisen for beste abstrakt i nyrepatologi til Heidi Grønseth, under veiledning av patologen Sabine Leh.

Også i øvrige sammenhenger var norske deltakere sterkt representert.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Dagsorden og referat fra møtene finner du her.

Neste årsmøte arrangeres av OUS, 14.-15. april.
Påmelding skjer via kurskatalogen. Flere nyheter om møtet finner du etterhvert her.

Dagen før, 13.april arrangeres kurs i pankreaspatologi. Også dette vil legges ut i Kurskatalogen så snart godkjenninger og program er klart.

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.