Første versjon av norsk SNOMED så dagens lys i 1995. Etter versjon 2 i 1999 har det vært stille. Nå er det ny giv igjen. DNPs styre har overlatt eierskapet til norske SNOMED til Helsedirektoratet, der patologen Alice Lund styrer arbeidet med revisjonen. I samarbeid med DNPs kvalitetsutvalg er det bestemt at man skal ta utgangspunkt i den danske SNOMED-versjonen, som oppdateres årlig. Alle faggrupper har nå gått gjennom sine aktuelle koder og oppdatert kodeverk er planlagt implementert i april 2016.
Men hvorfor koder vi? 

For andre gang ble det arrangert sertifiseringskurs for obduksjonstenikere. Tilbudet er fortsatt enestående i Norden og samlet denne gang tilsammen 15 deltagere ov er to døgn i Oslo. Sju deltagere var fra Norge, fem fra Danmark og tre fra Sverige. 
Et vellykket og ikke minst hyggelig nordisk kurs, i solid regi av obduksjonsteknikerne Lars Tomas Lien og Eli-Mathea Skåre fra sykehusene i Oppland og Vestfold. 

syntes Pasientsikkerhetskonferansen, som kåret Hanne Kähler til årets vinner av pasientsikkerhetsprisen 2015. Med øvre kostnadsramme på 50 millioner og gevinst på 50 000 blir prisen bare en dråpe i havet. Likevel må man håpe at dette fokus på patologi vil bedre ressursene og få ballen til å rulle. Teknikken fins!
Kähler påpeker den manglende investering i selv de enkleste sikkerhetsrutiner ved patologiavdelingene. Idag skjer all ID-overføring manuelt og feiltasting er viktig kilde til forbytting. Vinneren foreslår elektronisk overføring av pasient-ID, med barkodemerking av prøveglass, noe som for lengst er en selvfølge i andre laboratoriesystemer. 
Hanne Kähler er kjent for patologene gjennom sitt tidligere arbeid i Dako og Roche og er nå ansatt som kvalitetskoordinator ved Avdeling for patologi på OUS.

14. september døde professor emeritus Leif Jørgensen, 89 år gammel. Leif Jørgensen satte ikke bare spor som forsker, underviser, administrator, rettsmedisiner og diagnostisk patolog, men var i alle år også aktiv i Den norske legeforening og patologforeningen, der han hadde en rekke oppgaver og verv. Blant mye annet ledet han spesialitetskomiteen i ti år, fra 1987. I 1995 ble han hedret med æresmedlemskap i DNP. I 1998 mottak han Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt virke innen akademia og vitenskap.
Vi hedrer hans minne.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Dagsorden og referat fra møtene finner du her.

Sted: Forskningsbygget, Radiumhospitalet
Påmelding: via Kurskatalog
Påskenøtter: frist 15.februar
Sammendrag postere/foredrag: 1.mars
Se her for detaljer.

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.