Molekylærpatologisk satsing er ikke bare nødvendig på nasjonalt plan. Universitetet i Oslo tenker strategisk og ønsker å være med i den rivende utviklingen. Et nytt professorat (alternativt amanuensis-stilling) er nå utlyst, med søknadsfrist 5.august. Stillingen innebærer også undervisningsansvar innen patologi og kombineres med en 20% stilling på avdeling for patologi ved OUS.  Utlysningsteksten finner du her. 

Patologforeningens forskningspris på 10.000 kroner gikk i år til Marit Valla for foredraget "Molecular subtypes of breast cancer: long term incidence trends and prognostic differences." Arbeidet inngår i Marits doktorgradsarbeide om brystkreft.
Prisen for beste påskeegg gikk til Justyna Sliwinska fra Vestfold og posterprisen til Charlotte Vaysse, OUS. 

Ying Chen går inn i sin 3. periode som styreleder, men med store utskiftninger i styret. Ingvild Koren Lobmaier, som har hatt en fast hånd på regnskap og utdanningsutvalg, følger med videre, men resten av styret er nytt: Rolf Bruun Bie rykker opp fra varapost til styremedlem, sammen med Ok Målfrid Mangrud, Elisabeth Wik og Ingrid Lott. Nytt varamedlem er Tor Vikan Rise.

Torill Sauer, Borghild Roald og Christina Vogt er nye æresmedlemmer fra 2016. Alle har til felles et stort faglig engasjement med nettverk i inn- og utland, høy forskningsaktivitet, bred pedagogisk innsats og en rekke ulike verv og ekstraordinære oppgaver - også innen patologforeningen. Tre perfekte kandidater!

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: