En sentral skikkelse i norsk patologi er gått bort. Hovig var ansvarlig for oppbyggingen av den elektronmikroskopiske diagnostikken ved Institutt for patologi ved Rikshospitalet, dit han kom som forskningsstipendiat i 1960. Hans arbeider innen patologien var vesentlige for moderne nyrediagnostikk og transplantasjonspatologi. Mest sitert er han likevel for forskningen på koagulasjon og blodplater. Hans artikkel fra 2005 om det pionerarbeidet han og kolleger gjennomførte på sekstitallet er spennende lesing og anbefales!

Til medlemmene:
Husk at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt styret senest 4 uker før møtet, altså innen onsdag 18.februar. Dagsorden for årsmøtet skal foreligge senest 2 uker før møtet og vil bli lagt ut her på nettsiden.

Peter Lexow var sentral i oppbyggingen av norsk cytologisk diagnostikk gjennom sitt virke ved Rikshospitalet og Laboratorium for patologi A/S og en av stifterne av Norsk forening for klinisk cytologi (NFKC). Han var også et aktivt medlem av Den norske patologforening, som han preget og ledet på slutten av 80-tallet.

 "Serck'en" på patologen ved Ullevål sykehus preget en generasjon av patologer, særlig innen feltene cytologi og GI-traktens patologi. En annen nestor og nær kollega ved samme avdeling, tidligere overlege Fredrik Skjørten, forteller om Arne Serck-Hanssens virke.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: