Fornuften har seiret. Helsedirektoratet svarer på DNP-styrets henvendelse at det nye systemet for finanisering av polikliniske prøver likevel ikke skal innføres for patologifaget. Man erkjenner at systemet ikke egner seg og viderefører inntil videre dagens takster.

Kodene som lå til grunn for finansieringsordningen skulle opprinnelig ikke brukes til finansiering, men direktoratet endret intensjonen under arbeidet. At kodene nå legges på is er derfor en naturlig følge av grunnlaget for utarbeidingen. 

Dagens takster er for lave og ikke justert på mange år. La oss derfor håpe på enda en god nyhet innen kort tid! 

Brevet finner du som vedlegg.Stryrets sommerhilsen inneholder blant annet en advarsel mot innføringen av det nye finansieringssystemet i patologi. Patologikodene i Norsk laboratoriekodeverk er utarbeidet med bakgrunn i rekvireringsbehov og egner seg ikke til finanisering. DNP har nylig sendt et bekymringsbrev til Helsedirektoratet om den planlagte finansieringsmodellen. Brevet finner du som vedlegg, blant annet i tillegg til sommerdikt fra André Bjerke.

Sura Aziz forsvarer 27.juni i Bergen sin doktorgrad med tittelen Biological and clinico-pathologic markers in breast cancer, with focus on histologic features, markers of proliferation and angiogenesis. Aziz har gjort et viktig arbeid for vurdering av Ki-67 og blant annet vist at prognostisk cut-of er avhengig av type vev som undersøkes (hele snitt/nålebiopsier/TMA). Om funnet at andelen Ki 67 i lymfeknutemetastaser er en uavhengig markør for residiv-risiko vil medføre mer patolog-arbeid, vil sikkert bli gjenstand for diskusjon på disputasen - og senere.
Lykke til!

Patologen i Ålesund lever opp til sitt gode navn og rykte, bokstavelig talt. Fra 1986 er Bjørn Westre den ukronede keiser og har i mange år regjert alene. Man går ikke ut fra hans kontor uten å være minst en faglig diskusjon rikere.
Avdelingen satser nå aktivt på utvidelse og utdanning av kortreiste spesialister. Her er en av de kortreiste: Camilla Jøsok Nybø, avbrutt i frysesnittsdiagnostikk av en ovarialtumor.

 

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: