Sykehuspresten Magne Stendal ved OUS disputerte i 2009 over synspunkter på obduksjon og organtransplantasjon. Nå gis verket ut som bok og rommer hele 1200 sider. Det er lenge mellom hver gang det publiseres noe om obduksjon i norsk språkdrakt!

En av de siste yrkesgruppene innen helsevesenet får nå et faglig løft: obduksjonsteknikere har i samarbeid med DNP tatt intiativ til en foreløpig uoffisiell sertifiseringsordning.  Søkere fra hele Skandinavia har nå meldt seg opp til sertifisering.  23 obduksjonsteknikere fra Norge, Sverige og Danmark har fått godkjent praksiskrav og skal den 24. og 25. oktober delta på et aller første sertifiseringskurs med tilhørende eksamen. 

Vi nærmer oss kulminasjonen av den lyse årstid og sommerferien står for døren, skriver styreleder, som hilser til alle medlemmer og blant annet presenterer arbeidsfordelingen i det nye styret. Et aktivt halvår er tilbakelagt!

Enda en disputas over tema blærekreft! Bjørn Logi Isfoss disputerer mandag 16. juni over tema Carcinoma in situ of the urinary bladder. Detection, diagnosis, and stromal cells.  I tilsammen 5 arbeider har Isfoss studert reproduserbarhet av diagnostikken, muligheten for påvisning av aneuploide celler i urin ved hjelp av fluoriserende antistoffer og distribusjonen av mulige stamceller i blæren. 
Prøveforelesningen vil gi en oppdatering om nettopp Stamceller, stamcellefunksjoner og stamcelleassosierte markører og finner sted mandag 16.juni kl 10.15 i rødt auditorium på Rikshospitalet. Benytt sjansen!

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Dagsorden og referat fra møtene finner du her.

27.- 28. mars, Thon Hotell Vika Atrium.
Arrangør: Avd.for patologi, Akershus universitetssykehus.
Kursheftet med program og abstrakt fra alle faglige bidrag lastes ned til høyre.

Faggruppenes bidrag med aktuelle nyheter og oppdateringer kan du laste ned her.
Påskeeggene med fasit/presentasjonene ligger i egen mappe her.

Medlemsdelen av årsmøtet: Dagsorden og sakspapirer; se vedlegg til høyre.
 Årsrapporten lastes ned her.

 

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.