Kunnskap om histologi og patologi er grunnsteiner i medisinutdanningen. På NTNU har studentene skjønt dette, takket være fremragende undervisere. Nok en gang er det patologimiljøet ved NTNU som fremheves av avgangskullet. Professor og konst. overlege i patologi, Jostein Halgunset, ble i år igjen kåret som "årets underviser" av studentene. Og professor Ivar Skjåk Nordrum ble tildelt Undervisningsprisen av fakultetet.
Vi gratulerer! 

 

Har du avlagt doktorgraden de siste fire år, er du en mulig kandidat! Send ditt arbeid inn til vurdering! Fristen er 15.september.
Prisen skal for 12. gang tildeles forskning innen eksperimentell patologi. Også veterinær- eller zoopatologiske problemstillinger kan vurderes.
Professor Leiv Kreyberg (1896-1984) er beskrevet som fargerik, med ustyrlig temperament og et glødende engasjement i kampen mot tobakk. I doktorgraden fra UiB i 1928 studerte han blodårenes reaksjon på tjære, noe som ledet videre til oppdagelsen av sammenhengen mellom røyking og lungekreft. Men Kreybergs engasjement var ikke bare begrenset til patologi.

Pakkeforløp for kreft og ny obduksjonslov, men manglende ressurstilførsel, er noen av utfordringene som DNPs leder Ying Chen tar opp i sin sommerhilsen. Når økt aktivitet heller ikke gir mulighet for økt inntjening, med cytologi og histologi-takster som ikke har vært justert på årevis og obduksjonstakster som medfører rent tap, går vinningen ved å strekke seg langt for ikke å synliggjøre flaskehalsene, så og si opp i spinningen.

For første gang er en patolog valgt inn i sentralstyret i Den norske legeforening. På legeforeningens landsstyremøte i Trondheim i slutten av mai ble G. Cecilie Alfsen foreslått som kandidat fra Den norske patologforening og de fagmedisinske foreningene (FaMe).

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: