Årsmøtet hedret Ole Didrik Lærum, Jahn M. Nesland og G. Cecilie Alfsen for mangeårig innsats innen norsk patologi. Tre verdige æresmedlemmer som hver har preget ulike områder, innen forskning, undervisning, diagnostikk og fagpolitikk, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om utnevnelsene her

og takket for innsatsen, særlig i forbindelse med innføringen av pakkeforløpene, som han vet er en ekstrabelastning. 
Høie var invitert til årsmøtet i hjembyen, men var forhindret. Istedet improviserte han en direkte hilsen, på oppfordring fra DNP-leder Ying Chen, som holdt kamera. Hele hilsenen kan du høre her.

for hennes bidrag med ny og original forskningsrettet tilnærming til et velkjent problem: umodne lunger hos for tidlig fødte barn. Bjørnstad og medarbeidere har utviklet en kyllingembryomodell som muliggjør kontrollerte studier, ikke minst av effekten av ulike farmakologiske substanser.
Prisene for beste påskeegg og poster gikk til hhv Pavla Sustova fra SUS og Ann-Christin Røberg Beitnes fra Ahus.

 

Molekylærpatologi og persontilpasset medisin sto i sentrum i Stavanger. Tema førte til diskusjon om økende pseudo-demokratisering av beslutningsprosesser (to ukers høringsfrist i juli), omlegging av grunnutdanningen versus kompetanseområder, tverrfaglig samarbeid og oppgavedeling samt patologen som prosess-spesialist. Det faglige innholdet bar preg av høyt nivå og stor faglig bredde.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: