LIS-lege Astrid Børretzen imponerte årsmøtet med sitt bidrag om bruk av spesialfikseringsvæske ved  rektumkarsinomer. Over 700 preparater fra årene 2010-2012 var undersøkt bl.a. mht  antall lymfeknuter, stadium, tidsbruk og ikke minst økonomi ved bruk av spesialfiksering med eddiksyre eller formalin. Én lymfeknute påvist i formalin kostet kr 1,16, mens tilsvarende på eddikholdig væske var kr 7,69.  Arbeidet vil således helt sikkert få betydning for hverdagen på den enkelte patologiavdeling. Les videre også om beste påskeegg og poster.

Ikke mange har deltatt på like mange årsmøter i DNP og bidratt med like mange innlegg som foreningens nye æresmedlem: nylig pensjonerte professor i patologi Ole Petter Clausen ved Rikshospitalet. I tillegg til en imponerende forsknings-CV, framhevet styret også blant annet hans innsats i undervisningen, både overfor studenter og med kurs i spesialistutdanningen.

- og nå med  nytt styre. Fra venstre: Bernard Majak, avdelingsoverlege ved Sykehuset i Telemark, Sverre Andreas Dahl, LIS ved Ahus, leder og avdelingsoverlege Ying Chen fra Ahus, overlegeTor-Arne Hanssen (gjenvalgt) fra UNN, Ingvild Victoria Lobmaier, LIS fra OUS og overlege Lars Helgeland fra Haukeland. Varamedlem Gitta Turowski er ikke med på bildet.

Nei  - men en av ildsjelene bak det helt nye Medisinske museet som åpnet i Trondheim 30.januar er patolog. Museet ligger i det nye Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital. Flere bilder fra åpningen finner du også her.
Og så til overskriften: havner vi snart på museum? Patologiavdelinger har alle mangel på plass og kassering av snitt er derfor en overhengende trussel - sett fra et historisk ståsted. Her bør de eldste patologiavdelingene erkjenne sitt ansvar - eller kanskje kontakte Riksarkivet?

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Dagsorden og referat fra møtene finner du her.

27.- 28. mars, Thon Hotell Vika Atrium.
Arrangør: Avd.for patologi, Akershus universitetssykehus.
Kursheftet med program og abstrakt fra alle faglige bidrag lastes ned til høyre.

Faggruppenes bidrag med aktuelle nyheter og oppdateringer kan du laste ned her.
Påskeeggene med fasit/presentasjonene ligger i egen mappe her.

Medlemsdelen av årsmøtet: Dagsorden og sakspapirer; se vedlegg til høyre.
 Årsrapporten lastes ned her.

 

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.