7.mai vedtok Stortinget  "Lov  om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking". Loven skiller seg fra tidligere kapittel 7 "om sykehusobduksjon" ved et betydelig skjerpet fokus på behovet for obduksjoner: Sykehusobduksjonsbegrepet fjernes, da loven skal gjelde for alle medisinske obduksjoner, uansett dødssted. Leger vil være pålagt å vurdere behovet for obduksjon ved alle dødsfall, uansett hvor dødsfallet finner sted, og skal dokumentere at denne vurderingen er gjort.

var overskriften på en forsidekommentar av Øyvind Larsen i Tidsskriftet i 1993 om museet på Charité-sykehuset i Berlin. Mye har endret seg på disse tjue årene – bortsett fra preparatene, som fortsatt hviler i sine krukker med formalin.
Samlingen ble bygget opp av Rudolf Virchow (1821-1902) og  innviet som museum 12. oktober 1901, dagen før Virchows 80-års dag. Museet, som bare få uker senere ble åpnet for offentligheten, var den gang verdens største, med rundt 20.000 preparater.

Årsmøtet hedret Ole Didrik Lærum, Jahn M. Nesland og G. Cecilie Alfsen for mangeårig innsats innen norsk patologi. Tre verdige æresmedlemmer som hver har preget ulike områder, innen forskning, undervisning, diagnostikk og fagpolitikk, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om utnevnelsene her

og takket for innsatsen, særlig i forbindelse med innføringen av pakkeforløpene, som han vet er en ekstrabelastning. 
Høie var invitert til årsmøtet i hjembyen, men var forhindret. Istedet improviserte han en direkte hilsen, på oppfordring fra DNP-leder Ying Chen, som holdt kamera. Hele hilsenen kan du høre her.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: