Det tyske Springer-Verlag har satset stort på et 20-binds papir- og nettbasert læreverk med tittelen Encyclopedia of Pathology med den hollandske patologen Hans van Krieken i Nijmegen som hovedredaktør. Ett av bindene  er viet fagets historie og redigeres av Jan van den Tweel, professor ved Universitetet i Utrecht. Boken Pioneers in Pathology kommer på markedet i løpet av 2017. 
Tre norske patologer peker seg ut som kandidater til historieverket. Ole Didrik Lærum forteller her hvorfor.

I sin sommerhilsen presiserer DNP-lederen blant annet hva som har måttet vike ved innføringen av pakkeforløpene, noe hun også nylig ble intervjuet om i Dagens Medisin.

Ingunn Stefansson brukte overlegepermisjonen til å oppdatere seg på mammapatologi ved å besøke avdeling for patologi og professor Ian Ellis i Nottingham. Oppholdet ble gjennomført med stipend fra DNP.
Les om hennes møte med engelsk patologi, med morfologien i fokus.

 

15.juni  forsvarer Gitta Turowski sitt arbeid om klassifisering av sykelige forandringer i placenta. Fokus på perinatal- og placentapatologi på OUS gir frukter, med to disputaser på kort tid. 
Gitta er godt kjent for de fleste norske patologer som har nytt godt av hennes placentakompendium eller deltatt i kurs, og kommer også snart med bok om temaet.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: