Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

314 sider. Side 1 av 16

Rekkefølge:

Beste påskeegg og beste poster!

Anna Myrmel Sæle fra Haukeland har et pedagogisk gen og overbeviste juryen og salen. Påskeegget om AMLEC i nyre var et av flere interessante og profesjonelt framførte bidrag fra yngre kolleger.
Beste poster ble i år presentert av Bjørn Isfoss om en tidligere underkjent celletype i benignt stroma i blære. Ikke minst diskusjonen rundt posteren ved presentasjonen for juryen var spennende, et innslag mange satte pris på i pausene.

Forskningspris til Frode Jahnsens gruppe

Anna Bujko var førsteforfatter på vinnerbidraget om beinmargsuavhengige populasjoner av makrofager i tarm. Frode Jahnsen fra OUS leder gruppen og presenterte arbeidet. At makrofager kan være av føtal opprinnelse, uavhengig av beinmarg og selvfornyende er ny kunnskap. Gruppen har identifisert 2 slike populasjoner i tarm hos menneske og vist at de har annen reaksjon mot betennelses-stimuli enn beinmargsderiverte makrofager.

Æresmedlem i DNP

Lars Akslen har ledet Den norske patologforening over to perioder fra 2008-2012 og ikke minst preget foreningens forskningsprofil. Fra 2013 leder han et av Norges sentre for fremragende forskning; Centre for Cancer Biomarkers CCBIO ved Universitetet i Bergen. 

I sin takketale kom han med tre råd til fremtidens patologer:

Ulla Randen ny leder av DNP

Mens kvinnetoget gikk forbi årsmøtelokalene, valgte patologene nok en sterk kvinne til å lede foreningen. Randen, som fra 2017 leder avdeling for patologi ved Akershus universitetssykehus, har både lederkompetanse og tung faglig ballast, med særlig kompetanse innen lymfom og benmargsdiagnostikk. 

Patologer på museum?

Rammen rundt årsmøtet var antikvarisk, men innholdet utelukkende fremtidsrettet. Nær 100 patologer tilbrakte tre dager på gamle Permanenten  i Bergen med planlegging av en 3. revolusjon: den digitale patologi.

Om Wilms og paraplystudier

Med 6-7 kasus hvert år, er man nødt til å reise ut for å bli ekspert. Ellen D'Hooghe fra OUS forteller om deltakelse i Central Pathology Review av nyresvulster hos barn, med besøk i Utrecht og Cardiff, og den påfølgende invitasjonen til å bli del av "rapid central review" for Nord-Europa. Les reisebrevet i sin helhet.

Presentasjon av forskergrupper

Som ledd i å fremme forskningssamarbeid og å spre gode ideer, har forskningsutvalget tatt mål av seg til å samle Norge til ett rike: Norske patologers forskningsgrupper oppfordres til å presentere sine prosjekter på nettsiden.
På siden Forskning i patologi, landsdekkende oversikt publiserer vi prosjektene etter hvert som de kommer inn. Fem grupper har nå lagt ut info og kontaktadresse, for de som ønsker flere opplysninger eller samarbeid.

Disputas på brystkreft

Tor Audun Klingen forsvarer sin avhandling Vascular invasion by tumor cells, and other prognostic factors in a population-based breast cancer study tirsdag 20.februar i Bergen. Klingen og medarbeidere har studert et screening-materiale fra Vestfold, og annet bl.a. påvist at kreftspredning via blodkar - men ikke lymfekar - er en viktig prognostisk parameter. 

Hudpatologi i Graz

Silje Fismen har tilbrakt en uke av overlegepermisjonen ved mikroskopet til hudpatologene Lorrenzo Cerroni og Laila El Shabrawi-Caelen. Dermatopatologi er en subspesialitet der det er mulighet for sertifisering, og avdelingen i Graz er et viktig treningssenter. 

Soslow til Stavanger

Fra slutten av 90-tallet har SUS-patologene invitert til "Stavangerdagen", et endags fagmøte med internasjonale bidrag eller utvalgte kasus fra eget  materiale, fokusert på ett tema eller temagruppe. De som er interessert i gyn-patologi kan glede seg i år: Dr. Robert Soslow fra Memorial Sloan Kettering i New York gjester SUS 14.juni.

Vellykket årsmøte i NFKC

Norsk forening for klinisk cytologi ble stiftet i 1969 og er tilknyttet DNP, men åpen også for ikke-leger. 25.-26.januar var over sytti leger og bioingeniører/screenere samlet på Sundvolden for faglig påfyll, diskusjoner og valg. Leder Sveinung Sørbye og styremedlem Anna Wittersø fikk følge av tre nye medlemmer: Richard Doughty, Elisabeth Hansen og Pavla Sustova.
Nivået på foredragene var høyt.
Referat fra møtet, inkludert pdf av bidragene er nå lagt ut.

Forskning har ringvirkninger

I serien «Forskere i patologi» presenterer Forskningsutvalget denne gangen Ben Davidson, patolog ved OUS/Radiumhospitalet og professor ved UiO. Forskning er ikke minst viktig for diagnostikken, påpeker han, med ringvirkninger både for kvalitetssikringsarbeid og metodeutvikling.
Elisabeth Wik i FU har intervjuet Ben.

Viktige søknadsfrister i januar!

For deg som trenger tilskudd til forskning, vil arrangere et møte, dra på kurs eller kongresser, eller feks. ønsker utenlandsopphold til fordyping: siste mulighet for å søke DNPs fond er 30.januar!

Enda kortere er den hvis du vil være med på ESP's Academy til fremme av forskning i juni i Brussel: Fristen der er 12.januar - og først må den innom DNP for anbefaling. Så her må du hive deg rundt!

Julehilsen fra Ying!

Styret har hatt nok et aktivt år. Leder i DNP, Ying Chen, oppsummerer året med en hilsen til oss alle. Samtidig takker hun for seg. Ying har sittet som leder i tre perioder. Årsmøtet vil vise oss hvem som vil "hoppe etter Wirkola"..

Undervisningsprisen til Else Marit Løberg

Medisinstudentene ved Universitetet i Oslo setter pris på god undervisning. Hvert år kårer avgangskullet den beste underviseren i det siste studieåret. Professor Else Marit Løberg  ved OUS Ullevål gir dem patologiundervisning som engasjerer, som forstås og som huskes. 

Lars Aage Solberg

Enda en patolog har forlatt reservebenken: Lars Aage Solberg døde 11.november, men var yrkesaktiv lenge ut over pensjonsalderen. Generasjonen patologer han har oppdratt vil ikke minst huske ham for hans blide personlighet og avvæpnende vesen.
Minneord er skrevet av kolleger fra Ullevål.

Per Wetteland til minne

Patologen Per Wetteland ble 93 år gammel. Han minnes som en kollega med åpen dør, med nysjerrighet for vanskelige kasus og nøyaktighet. Kolleger fra Rikshospitalet har forfattet minneord.

Den store publikumsdagen!

15.november stilte patologer på stand, fra Tromsø i nord; Bergen i vest til Stavanger i sør. Patologene i Trondheim (se bildet) fremførte egenproduserte filmer på storskjerm i tillegg til å vise fram parafinblokker, forskning og DNPs logo på T-skjorter. Også Lillehammer var med.

International Pathology Day!

15.november finner tusenvis av arrangementer sted over hele verden, deriblant i Norge. Vi er herostratisk berømt gjennom TV-serier med patologer i hovedrollen, men få vet hva vi egentlig driver med: nemlig å stille diagnoser på levende. En stor del av Norges befolkning vet ikke at patologen alt har bidratt til deres helse: det er vi som gransker celleprøven fra livmorhalsen, sjekker ut føflekken som godartet eller stiller kreftdiagnosen på nåle-prøven fra brystet  - for å nevne noe. Men før prøven når patologens øye, må den gå et stykke vei.

Fra rekvisisjon til register - nasjonal plan for digital patologi

"Rett prøve til rett patolog til rett tid"  er målet for det nasjonale løftet for digital patologi. Nasjonal plan ble presentert på faggruppemøtet av prosjektleder Line Rodahl Dokset og prosjektgrupppemedlem Inger Nina Farstad. Progresjonen varsler om snarlige endringer som også den enkelte avdeling vil merke: Prosjektstart var 2016, konseptrapport levert i 2017 og gjennomføring planlagt fra 2018. 

314 sider. Side 1 av 16

search

Spesialiteter