"Det största havariet i svensk sjukvård" skyldes patologfeil

Stort arbeidspress og manglende tid til oppdatering angis som noe av forklaringen på en rekke feilaktig benigne diagnoser i Gøteborg nylig. Til nå er det avdekket 154 oversette maligne melanomer, alle diagnostisert av samme lege.

Et regjeringsnedsatt utvalg har systematisk gått gjennom arbeidsflyten og de interne kontrollrutiner ved patologiavdelingene og konkluderer med at Sverige har en manko på 100 patologer. I dag er det ca 200 aktive patologer hos broderfolket. Marie Beckmann Suurküla som ledet utvalget har gitt et tankevekkende og balansert intervju i svensk radio, der hun blant påpeker at patologer har for lav anseelse og at deres rolle burde fremheves i helsevesenet. Hele intervjuet finner du  her.

Patologiavdelingen ved Sahlgrenska Universitetssjukehus varsler endrede rutiner og nevner blant annet innføring av "diagnoseprofiler" for den enkelte lege samt systematiske stikkprøver. 

Hendelsen berører vanskelige problemstillinger, som vi alle kan kjenner oss godt igjen i: Hvordan kontrollere den "enkle" rutinediagstikken? Hvordan titte hverandre i kortene ? Og hvordan fange opp falske negative prøver, i høystakken av T0100 M87200?

Utvalgsrapporten kan du laste ned til høyre på siden.

author

Glenny Cecilie Alfsen
Akershus universitetssykehus
Akershus universitetssykehus