"Årets laboratorium" til Radiumhospitalet

Den nordiske Sakura-prisen for  årets laboratorium 2017 gikk i til patologiavdelingen ved OUS-Radiumhospitalet, for deres arbeid med å bedre prøveflyt og effektivitet. At svartidene synker er et gledelig resultat.

Avdelingen har vært gjennom store forandringer de siste årene, noe som ikke bare skyldes flytting til nye lokaler. En pensjonsbølge har medført tap av verdifull kompetanse og erfaring, gjennomsnittsalderen på gjenværende arbeidsstokk har sunket med nesten ti år og nye medarbeidere måtte læres opp. Målrettet fokus har imidlertid medført bedring av motivasjon og samarbeid, noe som uttrykkes i kortere svartider. Gjennomgang av kasus med leger ved mikroskop har gitt bedre dialog og forståelse.

Av andre punkter som nevnes i juryens begrunnelse er
*oppstart av utfasing av xylen
*automatisk innstøping av 34 % av prøvene, 4 mnd etter innstallering
*fettvevsprogram i VIP 6 AI for optimalisering og innsparing av tid

Vi gratulerer!

Mer om emnene