Disputas om hormoner og nevroendokrine celler

Patricia Gjertrud Mjønes forsvarer sin avhandling Hormones and Neuroendocrine Cells, Role in Gastric and Renal Tumourigenesis 20.april ved NTNU i Trondheim. Mjønes har studert blant annet "blod-doping" hos kreftceller: Erytropoietin, også kjent som EPO, er sterkt uttrykt i nyrekreft av klarcellet type.

For en gangs skyld er også prøveforelesningen satt opp etter hensikten, nemlig med et emne som ikke direkte er relatert til avhandlingen. Temaet "Diagnostisk patologi i endring - mot en mer enhetlig og velkarakterisert diagnostikk. Betydningen av diagnostiske kriterier, nasjonale og internasjonale retningslinjer, TNM, WHI-klassifikasjoner og konsensuskonferanser for en stadig mer pasientsentrert behandling" bør være av interesse for flere enn bare patologer!professor Professorene Helge Waldum og Ivar Skjåk Nordrum har vært veiledere.
For mer info om komité, sted og nærmere tidspunkt: se NTNUs nettside her

 

Mer om emnene