Soslow til Stavanger

Soslow til Stavanger

Fra slutten av 90-tallet har SUS-patologene invitert til "Stavangerdagen", et endags fagmøte med internasjonale bidrag eller utvalgte kasus fra eget  materiale, fokusert på ett tema eller temagruppe. De som er interessert i gyn-patologi kan glede seg i år: Dr. Robert Soslow fra Memorial Sloan Kettering i New York gjester SUS 14.juni.

En kan velge å delta med oppmøte eller via videokonferanse.  

Hold av dagen! Påmeldingsdetaljer og program vil følge.

Mer om emnene