Ulla Randen ny leder av DNP

Ulla Randen ny leder av DNP

Mens kvinnetoget gikk forbi årsmøtelokalene, valgte patologene nok en sterk kvinne til å lede foreningen. Randen, som fra 2017 leder avdeling for patologi ved Akershus universitetssykehus, har både lederkompetanse og tung faglig ballast, med særlig kompetanse innen lymfom og benmargsdiagnostikk. 

Ulla Randen er født i 1971, har medisinstudiet fra Hannover og spesialiteten i patologi fra 2003. Hun disputerte i 2014 ved Universitetet i Oslo over emnet Small B-cell lymphoproliferative disorders, en avhandling som avdekket at kronisk kuldeagglutinasjonssykdom skyldtes en til da ukjent type B-cellelymfom og som ga grunnlag for en målrettet behandling.

 

Nye styremedlemmer er  Khalid al Shibli  fra Nordlandssykehuset i Bodø og Marie Andersland fra Haukeland i Bergen (begge til venstre). Tre styremedlemmer blir med videre: Rolf Bruun Bie fra  Sørlandet sykehus i Kristiansand og Ok Målfrid Mangrud fra Sykeshuset Innlandet på  Lillehammer (til høyre i bildet) samt Ingvild Lobmaier ved Oslo universitetssykehus (ikke på bildet). Ny vara er Maria Ramnefjell fra Haukeland (ikke på bildet).

Mer om emnene