Utdanning

Utdanning

Her finner du stoff som vedrører LIS-utdanning, basiskurs osv.

Sammensetning av kurs og utdanningsutvalget: se her.

Retningslinjer for utvalget finner du her.

Mer om emnene