NAS 20 16 - Trondheim 11. - 14.sept

Det nå er åpnet for påmelding til NAS 2016 (Nordisk Audiologisk Selskap), 11.-14. september 2016 i Trondheim med frist for abstract 1.mai og frist for tidlig påmelding 2.juni.

Påmelding via hjemmesiden www.naskongress.com. Informer om at NAS 2016 ansees som audiologisk utvalg sitt etterutdanningskurs for 2016.