XV SKANDINAVISK ØREKIRURGISK MØTE

15-års jubileum

 

2. – 5. mars 2017

Ustedalen hotell & resort, Geilo

Tema:

Revisjonskirurgi ved myringoplastikk, tympanoplastikk og stapeskirurgi