Høstmøtet 2018

Grand 25. - 27. oktober 2018

Planleggingen av årets høstmøte er i gang. Det gleder oss å kunne til å invitere til møte 25-27. oktober på Grand i Oslo. Det blir tre dager med tett faglig og sosialt program. Vi vil by på spennende foredrag, både frie og inviterte, industrien stiller ut det siste innen teknologi i vårt fagfelt, årsmøte og sosiale arrangementer.

 

Vi ønsker å invitere medlemmene til å melde frie foredrag, og innlegg er ønsket fra både leger i spesialisering og spesialister i sykehus, avtalepraksis og privat praksis. Forskningsprosjekter, erfaring fra klinikk og arbeidshverdag. Frist for å melde frie foredrag blir 1. oktober. Samme dato vil også gjelde for søknad til kliniske stipend og forskningsstipend. Utlysning og mer detaljert innkalling kommer selvfølgelig senere.

 

Det er bare hyggelig om dere ønsker å komme med ønsker til forelesere, tema, paneldebatter, underholdning til bankett eller generelle betraktninger og forslag. Ta kontakt via sekretær Ivar Vølstad på ivar.volstad@gmail.com