Høstmøtet 2018

Grand 25. - 27. oktober 2018. PÅmeldingen er åpnet!

Kjære medlemmer!

Det er en glede å få invitere dere til foreningens høstmøte som holdes på Grand Hotell i Oslo torsdag 25. til lørdag 27. oktober. Møtet starter torsdag kl 1200 og avslutter lørdag 1500. 

Leegaardforelesning er ved Claire Hopkins som er professor i rhinologi ved King’s College i London. Hun er en ettertraktet foreleser og kjent for stor vitenskaplig produksjon med over 150 publiserte artikler og 20 bokkapitler. Hun foreleser internasjonalt om bla. rhinosinusitt, bihule- og skallebasiskirurgi. Hun vil holde sitt foredrag ved møtets avslutning lørdag formiddag.

Torsdag vil det bli en sesjon om ny ordning for spesialistutdanning av leger. Vi vil få en presentasjon ved leder i Spesialitetskomiteen professor Sverre Steinsvåg, som har arbeidet tett med Helsedirektoratet i utarbeidelsen av retningslinjene innen vårt fagfelt. Sesjonen vil avsluttes med en paneldebatt rundt spesialistutdanningen, nå og i fremtiden.

Utvalget for Yngre leger vil også i år invitere til praktisk ultralydseminar formiddagen torsdag. Seminaret gir en teoretisk og praktisk innføring i bruk av ultralyd på hode og hals, samt grunnleggende om punksjonscytologi. I tillegg vil seminaret i år gå grundigere inn på undersøkelse av skjoldbruskkjertelen. Nytt av året er at yngre leger også inviteres til en introduksjon til forskningsarbeid i samarbeid med foreningens rådgivende utvalg for forskning. Denne avholdes torsdag kveld og etterfølges av middag og en god mulighet for sosialt samvær.

Årsmøtet avholdes fredags ettermiddag. Innkalling og saksliste kommer på foreningens nettsider og på epost i september.

Banketten er fredag kveld på Grand og vi håper flest mulig har anledning til å delta på banketten, gjerne med ledsager. 

Abstracts sendes til sekretær Ivar Vølstad på ivar.volstad@gmail.com med kopi til leder Harald Miljeteig på harmil@online.no. Frist for innsending av abstract er 24. september. Vi ønsker frie foredrag fra både sykehusleger, avtalespesialister og private spesialister, og oppfordrer medlemmene til å dele sine kliniske erfaringer, forskningsprosjekter eller annet fra jobbhverdagen på høstmøtet. Minner om at alle må oppgi interessekonflikter ved innsending av abstract.

Husk søknadsfristene for både forskningsstipend og klinisk stipend som er 24. september. Vedlagt finnes informasjon om søknader til klinisk stipend og forskningsstipend, disse finnes også på foreningens nettsider.

Påmeldingen til høstmøtet er nå åpen og finnes via følgende link:

http://gyroconference.event123.no/ON/Hostmote2018/registration.cfm

Påmeldingen til ultralydseminar, forskningsintroduksjon og sosialt samvær torsdag finnes under. Påmeldingen er åpen for alle, men dersom arrangementene blir fulltegnet vil LIS og yngre leger prioriteres.

https://goo.gl/PE62X6

På vegne av styret,

Harald Miljeteig

Leder