Organisasjon

Styret 2016 -2017

Leder: Elin Myrvoll, Bogstadveien ØNH, elin-my@online.no

Nestleder: Harald Miljeteig, Lege Harald Miljeteig, Helse Vest, harald.miljeteig@haraldmiljeteig.no

Kasserer: Einar Solheim, overlege Førde, Helse-Vest, einar.solheim@helse-forde.no

Styremedlem: Rune Klette, overlege Bodø, Helse Nord, r-klette@online.no

Sekretær Bianca Lorntzsen, lege i spesialisering Rikshospitalet, Helse Sør Øst, biancalor@gmail.com

 

Varamedlemmer:

Torunn Forbord, overlege Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Helse Sør Øst

Maria Tyse Aarnæs, lege i spesialisering Rikshospitalet, Helse Sør Øst