Veileder for øre-nese-halsfaget

Behandlingsforslag og veiledende retningslinjer for øre-nese-halsleger og samarbeidspartnere i Norge

Dette er en ikke vedtatt behandlingsnorm.

Informasjonen i en slik samling er ment som allmene idéer til en klinisk hverdag. Den gir forslag til behandling og kan ikke alene stoles på som behandlingsgrunnlag. All pasientbehandling må skje etter en helhetsvurdering av den enkeltes pasients tilstand