BUP-leger inviteres til Pediaterdagene 18. Januar 2018

- meld deg på nå og senest 15.desember – først til mølla!

Arrangørene av Pediaterdagene 2018 ønsker å ta samarbeidet mellom pediatri og barne- og ungdomspsykiatri ett skritt videre. For første gang inviterer vi til felles sesjon for BUP og pediatri og ønsker BUP-legene hjertelig velkomne til både fag og fest.

Fellessesjon  I fellessesjonen får vi høre om det nyeste innen behandling av forstoppelse og funksjonelle mageplager og en innføring i hypnose som verktøy ved smertetilstander. Vi vil også få et innlegg om forståelse av tilstanden kronisk utmattelsessyndrom. Vi har satt av noe tid til diskusjon og ønsker å berøre problemstillinger som verken lar seg løse av pediatere eller psykiatere alene, men som kanskje best håndteres på tvers av både fag og diagnoser.

Seminaret er godkjent som 6 timer valgfrie kurs for barne- og ungdomspsykiatri.

Interessegruppe   Torsdagen avsluttes med møte i interessegrupper. CL-teamet for barn (BUP-BUK) ved St.Olavs Hospital inviterer til en egen interessegruppe for CL-psykiatri og samarbeid mellom pediatri og BUP. Vi ønsker alle interesserte velkommen, uansett organisering av samarbeid mellom BUP og pediatri på din arbeidsplass. Spesielt velkommen til interesserte som ønsker å etablere eller forbedre et slikt samarbeid.

Sosialt  Vi håper BUP- legene blir med både på festen torsdag og mer uformell tapas onsdag.

Riv en mur Ved å møtes med felles faglig fokus, til nettverksbygging og sosialt samvær kan vi rive ned noen unødvendige murer mellom fagmiljøene og bedre se hvor vi kan oppnå synergieffekter.

Program, praktisk informasjon og påmelding: Det er egen påmelding og pris for BUPere på fellesseminaret. Se mer informasjon her: https://stolav.no/arrangementer/pediaterdagene-2018-2018-01-17

Påmelding Klikk her innen 15/12.  (Priser etter 15/12 i parentes)

  • 3 dager (inkluderer ikke spiss/lis kurs): kr 3000 (4000)
  • 2 dage(inkluderer ikke spiss/lis kurs):  kr 2500 (2800)
  • 1 dag(inkluderer ikke spiss/lis kurs): kr 1500 (1800)
  • Kun BUP kurs torsdag: kr 700
  • Lis/Spiss kurs: kr 800 (inkluderer 2 sesjoner/kurs) (1000 etter 15/12)

Epost: nbupf@nbupf.legeforeningen.no
Twitter: - kommer snart @...