Solveig og Johan P. Sommers stiftelse - utlysning

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse 
til fremme av klinisk psykiatrisk forskning 
vil i anledning av 30 -årsjubileet for stiftelsen i 2017 dele ut tre priser. 
Frist for forslag: 23.januar.
Se utlysning: http://www.sommersstiftelse.no/orientering.htm?id=989 
Forslagsskjema finnes her: http://www.sommersstiftelse.no/skjema.htm 
Forslag sendes pr. e-post til: post@sommersstiftelse.no 
Eller pr post til :  
Solveig og Johan P. Sommers Stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning
c/o Formuesforvaltning Forretningsførsel  
Postboks 1777 Vika  
0112 Oslo