"Jordmorforeningen, barnelegene og politikere har ytret bekymring om stadig kortere barselopphold på sykehus" skriver representanter for barnelegeforeningen i en kronikk i dagsavisen.

Leger Uten Grenser trenger flere barneleger i felt. Å jobbe i felt er utfordrende, men en givende opplevelse.

Norsk forening for søvnmedisin (NOSM) arrangerer i samarbeid med den norske legeforening kurs i primære og sekundære hypersomnier: Utredning og behandling, 12-13 april i Stavanger.

Akershus legeforening inviterer til klinisk emnekurs i "Vold, omsorgssvikt og helse blant barn og unge i Norge" 1. - 2. mars 2018 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Les mer om transport av syke nyfødte, ny veileder for barneovervåking. Bli kjent med medlem nummer 1000 og Torstein Vik. Finn ut om du er pediater eller barnelege og mye mer. Les PAIDOS på Paidos.no 

Norsk barnelegeforening sine veiledere i akutt og generell pediatri er lagt over på Helsebiblioteket sine sider.

Har du kommentarer eller tips til oss, kontakt nettredaktør Erling Tjora på pedweb@barnelegeforeningen.no

Norsk barnelegeforening (NBF) er en fagmedisinsk forening innen Den norske legeforening og arbeider både for barnas og barnelegenes interesser. Meld deg inn!