Norsk barnelegeforening

International Pediatric Association har laget et opprop om amerikanske myndigheters atskillelse og arrestasjon av barn i migrantfamilier

Norsk psykologforening har laget en video om hvordan bruke hypnose hos barn og unge.

Nå ligger den nye norske standarden for barneovervåking under helsebiblioteket.

Siden 2010 har det vært en ordning med frivillig undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet død hos barn under 4 år. 7. juni lanseres en rapport om ordningen.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Les mer om læring av ferdigheter og praktiske kurs i gjennoppliving av nyfødte. Les mer om endringer i spesialistutdanninga og kvalitetsutvalget. Lær om Harald Hirschsprung og kloke valg. Les PAIDOS på Paidos.no 

Norsk barnelegeforening sine veiledere i akutt og generell pediatri er lagt over på Helsebiblioteket sine sider.

Har du kommentarer eller tips til oss, kontakt nettredaktør Erling Tjora på pedweb@barnelegeforeningen.no

Norsk barnelegeforening (NBF) er en fagmedisinsk forening innen Den norske legeforening og arbeider både for barnas og barnelegenes interesser. Meld deg inn!