Det er laget nytt forslag til protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer eller lar seg teste med hørselsscreening i nyfødtperioden. 

- Barneforsikringer er for friske barn - de som trenger slike forsikringer minst av alle

 sier barnelegeforeningen i en artikkel i Aftenposten

"Jordmorforeningen, barnelegene og politikere har ytret bekymring om stadig kortere barselopphold på sykehus" skriver representanter for barnelegeforeningen i en kronikk i dagsavisen.

Leger Uten Grenser trenger flere barneleger i felt. Å jobbe i felt er utfordrende, men en givende opplevelse.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Les mer om læring av ferdigheter og praktiske kurs i gjennoppliving av nyfødte. Les mer om endringer i spesialistutdanninga og kvalitetsutvalget. Lær om Harald Hirschsprung og kloke valg. Les PAIDOS på Paidos.no 

Norsk barnelegeforening sine veiledere i akutt og generell pediatri er lagt over på Helsebiblioteket sine sider.

Har du kommentarer eller tips til oss, kontakt nettredaktør Erling Tjora på pedweb@barnelegeforeningen.no

Norsk barnelegeforening (NBF) er en fagmedisinsk forening innen Den norske legeforening og arbeider både for barnas og barnelegenes interesser. Meld deg inn!