Helsedirektoratet har utarbeidet et informasjonsskriv til helsepersonell om rituell omskjæring av gutter. Informasjonsskrivet inkluderer også Lov om rituell omskjæring av gutter. Les informasjonsskrivet her

Torstein Vik er utnevnt som æresmedlem av NBF i 2017. Han har gjennom et langt yrkesliv betydd svært mye for utviklingen av norsk pediatri, kanskje aller mest innen forskning og undervisning. Les hele omtalen under. 

Trond Markestad er utnevnt som æresmedlem i NBF for sitt mangeårige arbeid innenfor pediatri som har satt dype spor både nasjonalt og internasjonalt. Les utfyllende omtale under. 

Forskningspris 2016 går til Håvard Skjerven for følgende artikkel: ¨virus type and genomic load in acute bronchiolitis: severity and treatment response with inhaled adrenaline¨ i The Journal of Infectious Diseases. Les hele artikkelen her. Alt om NBFs nyopprettet forskingspris finner du her.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Les om hepatitt B vaksinen som har fått plass i barnevaksinasjonsprogrammet. Les artikkel fra UNN om holdninger helsepersonell ved nyfødtavdelinger har til behandling, prognose og oppfølging av ekstremt premature barn. Og blant annet en spennende kasuistikk fra pensjonert barnelege Noralv Breiviks opphold i Sierre Leone. Les PAIDOS her eller på Paidos.no 

Norsk barnelegeforening sine veiledere i akutt og generell pediatri er lagt over på Helsebiblioteket sine sider.

Har du kommentarer eller tips til oss, kontakt nettredaktør Zanira Ansari på pedweb@barnelegeforeningen.no

Norsk barnelegeforening (NBF) er en fagmedisinsk forening innen Den norske legeforening og arbeider både for barnas og barnelegenes interesser. Meld deg inn!