DUCTUS

DUCTUS

Barnekardiologisk interessegruppe

Forskningsstiftelsen i FFHB har lyst ut totalt kr.500.000 av forskningsmidler for tildeling i 2018. Utlysningen finnes på nettsidene til FFHB. Søknadsfristen er 26.august 2018.

Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische KardiologieDen tyske foreningen for barnekardiologi (Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie) har publisert sine retningslinjer for behandling og oppfølging ved medfødte hjertefeil ( på engelsk) som et supplement til Cardiology in the Young.