DUCTUS

Barnekardiologisk interessegruppe

Prøveforelesning og disputas fant sted 16. juni 2016 på Rikshospitalet

Prøveforelesning og disputas fant sted 15. juni 2016 på Rikshospitalet

Nye nasjonale anbefalinger for et tverrfaglig tilbud til hjertebarna.

Styre i barnekardiologisk interessegruppe har ved leder Asle Hirth i samarbeid med Barneklinikken i Bergen og i dialog med styret og hele interessegruppen laget et dokument for å fremme enhetlig praksis i Norge rundt stønader og trygdeforhold for hjertesyke barn og deres foresatte.

2014 starter et gruppeopplegg med 5 todagers kurs fordelt over ett år ved Barnehjerteseksjonen, Oslo Universitetssykehus. Dette skal sikre kvalitet og ettervekst i det norske barnekardiologiske miljøet.