Satsningsområder for NBF 2017-2021

Styret er nå ferdig med sitt arbeid om de nye Satsningsområdene for NBF 2017-2021 og sender dokumentet ut på høring for sine medlemmer. Innspill meldes til sekretaer@barnelegeforeningen.no innen 9. april. Alt om dokumentet kan du lese her

Mer om emnene