Nytt forslag til protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer hørselscreening

Det er laget nytt forslag til protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer eller lar seg teste med hørselsscreening i nyfødtperioden. 

Nytt forslag til protokoll for CMV screening av barn som ikke passerer hørselscreening

Dette er ment som en presisering av retningslinje for hørselsscreening av nyfødte. Dokumentet finner du her. 

Mer om emnene