AG. HJERTESVIKT

 NCS arbeidsgruppe for hjertesvikt

NCS arbeidsgruppe for hjertesvikt har representanter fra universitetssykehus, lokale helseforetak, avtalespesialister og basalforskere med interesse for hjertesvikt på et bredt grunnlag. Medlemskap er åpent og innebærer ingen  økonomiske forpliktelser. Gruppen har som formål å øke interesse og kunnskap om hjertesvikt både med hensyn til forskning og klinikk. Vi ønsker å synliggjøre den hjertesvikt forskningen som foregår i Norge og internasjonal forskning med  norske delatgelser. Videre vil vi være en link melleom ESC hjertesviktavdeling (Heart Faiulure Association) og NCS og norsk kardiologisk miljø. Vi samarbeider også  med andre yrkesgrupper feks gjennom Norsk Hjertesviktforum. På vår hjemmeside vil det ligge linker til aktuelle retningslinjer og artikler med relasjon til hjertesvikt

Styret for AG  pr  221015:

Leder: Rune Mo, St.Olav ,  P A Sirnes, Moss, ltidll leder , Lars Gullestad, OUS , Morten Grundtvig, Innlandet og St Olav,  Torbjørn Omland, Ahus   Thomas von Leuder, OUS ,   Geir Christensen, Univ i Oslo repr basalforskning , Marit Aaronæs, Diakonhj ,  Johnny Vegsundvåg, Helse MR,    Kristina Larsby, UNN,  Stein Ørn, SU,   Håvard Keilegavlen ,Haukeland 
Honorary members: Arne Westheim ,Eivind Myhre

Mer om emnene