Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Det er oppdatering på elektroder 29/3 17 og generatorer 31/1 2017 og leverandører 9/4 15. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014

Oppdateringene finner du her

Hjerteforum nr. 1 - 2017 - årgang 30 - er lagt ut. Vær så god!

Jeg har en vag følelse av at drømmen om legeyrket startet da jeg som åtteåring ble operert, men i ettertid er jeg litt usikker på akkurat det, sier Thor Edvardsen, avdelingsleder, Kardiologisk avdeling, professor II, OUS og Universitet i Oslo.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Medlemssider for NCS. Reiseregning, årsmøtereferater med mer.

 Kongresser, kurs og møter i Norge og verden

Annonser

Skjema for innmelding, bestilling av abonnement, adresseendring, utmelding etc