Det er oppdatering på generatorer 11/10 17 og elektroder 9/6 17 og leverandører 9/4 15. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014

Oppdateringene finner du her

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Høstmøtet er åpent for påmelding!

http://www.ccnorway.no/ncshostmotet/

 

Hjerteforum nr. 3 - 2017 - årgang 30 - er lagt ut. Vær så god!

(Hvis du ikke har fått Hjerteforum tilsendt, så kan det hende at du ikke har meldt endret adresse/postnummer til sekretariatet)

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Medlemssider for NCS. Reiseregning, årsmøtereferater med mer.

 Kongresser, kurs og møter i Norge og verden

Annonser

Skjema for innmelding, bestilling av abonnement, adresseendring, utmelding etc