AG NYHA

Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe

I februar ble det opprettet interimstyre for den norske grenen av ESC Cardiologists of tomorrow, NYHA; Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe.

Les mer her på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1289001934481028/

Mer om emnene