AG NYHA

AG NYHA

Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe

I februar ble det opprettet interimstyre for den norske grenen av ESC Cardiologists of tomorrow, NYHA; Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe.

Les mer her på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1289001934481028/

Styret i NYHA:

Leder Geeta Gulati mail: geetagul@medisin.uio.no

Nestleder Trygve Sundby Hall mail: trygvesh@gmail.com

Kasserer David Johansen

Sekretær Thuy Mi Nguyen 

Ida Skrinde Leren 

Web Ansvarlig 

Eivind Westrum Aabel mail: eivind.westrum.aabel@gmail.com

Daniela Melichova mail: daniela.melichova@sshf.no

Mer om emnene

Referater fra styre- og årsmøter