AG Preventiv

Arbeidsgruppen ble første gang konstituert på NCS’ Årsmøte den 27. oktober 2016.
NCS’ arbeidsgruppe for preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi (AG-PHI) er en arbeidsgruppe innenfor Norsk Cardiologisk Selskap. Arbeidsgruppens virksomhet skjer i overenstemmelse med NCS’ vedtekter.
Arbeidsgruppen har som formål å ivareta og utvikle fagområdene preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi i Norge.

Spesifikt:
Preventiv kardiologi: lipidintervensjon, atheroskleroseforskning,  kardiovaskulær epidemiologi og livsstilintervensjon (spes. fokus på røyking, fysisk aktivitet, kosthold og alkohol)
Hjerterehabilitering: trening av pasienter med hjertesykdom, kardiovaskulær funksjonstesting og arbeidsfysiologiske metoder med kardiologisk relevans.
Idrettskardiologi: fokus på kardiovaskulære forhold relatert til høy fysisk aktivitet og idrett, screening  av idrettsutøvere, risikofaktorer for  plutselig hjertedød relatert til fysisk aktivitet, kardiomyopati  tilstander med relevans for plutselig død relatert til fysisk aktivitet.

 Ledelse
Styret består av:


Erik Ekker Solberg, Diakonhjemmet sykehus (leder), erik.solberg@diakonsyk.no
Charlotte Bjørk Ingul, NTNU/Aleris, charlotte.b.ingul@ntnu.no
Jostein Grimsmo, Feiringklinikkene, Jostein.Grimsmo@lhl.no
Kjetil Retterstøl, Lipidkliniken, kjetil.retterstol@medisin.uio.no
Henrik Schirmer, UiO/Akershus universitetssykehus, henrik.schirmer@medisin.uio.no
Anne Grete Semb, Diakonhjemmet sykehus, anne.semb@yahoo.no
Webansvarlig: Charlotte Ingul, Trondheim, charlotte.b.ingul@ntnu.no