AKTUELLE KONGRESSER høst 2018

26--28. oktober 2017 ,Oslo. Kardiologisk høstmøte 2017
http://www.ccnorway.no/ncshostmotet/

5.-8. desember 2018, EuroEcho Imaging 2018 i  Milano, Italia  .  Klikk på  "congresses & Events" øverst på siden du kommer til når du følger  lenken her:
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/EuroEcho%E2%80%93Imaging/EuroEcho-Imaging

Mer om emnene