Nye koder fra 2016 for Ekkokardiografiske undersøkelser .

SXF0GK  Enkel  ekkokardiografi  Undersøkelse for avklaring av enkle kliniske problemstillinger, som regel utført med håndholdt utstyr. Intet absolutt krav til komplett vurdering av hjertets  struktur og funksjon, autorisert beskrivelse eller lagring for senere dokumentasjon, men hovedfunn må som et minimum refereres i pasientens journal. 

SXF0HK  Fullstendig ekkokardiografi  Undersøkelse som minimum omfatter modalitetene 2D og Doppler som grunnlag for en komplett vurdering av hjertets struktur og funksjon. Undersøkelsen må alltid dokumenteres med autorisert beskrivelse og lagres på egnet medium for senere analyser.

SXF0JK Farmakologisk stressekkokardiografi Medikamentell belastning angis med kode fra WBGM Farmakoterapi + ATC- kode

SXF0KK Ergometrisk stressekkokardiografi

SXF0LK Transøsofageal ekkokardiografi Inkl: 2D,Doppler,fargeDoppler og vevsDoppler

SXF0MK Transtorakal ekkokardiografisk overvåkning ved perkutan hjerteintervensjon  Omfatter som et minimum modalitetene 2D og Doppler i vurdering av hjertets funksjon. Undersøkelsen må dokumenteres med autorisert beskrivelse , og lagres på egnet medium for senere analyser.

SXF0NK Transøsofageal ekkokardiografisk overvåkning ved hjerteoperasjon eller perkutan hjerteintervensjon  Omfatter som minimum modalitetene 2D og Doppler i vurdering av hjertets funksjon. Undersøkelsen må dokumenteres med autorisert beskrivelse, og lagres på egnet medium for senere analyser.

Mer om emnene