Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

10 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Hjerteforum nr. 4 2017

Hjerteforum nr. 4 - 2017 - årgang 30 - er lagt ut. Vær så god!

(Hvis du ikke har fått Hjerteforum tilsendt, så kan det hende at du ikke har meldt endret adresse/postnummer til sekretariatet)

Oppdatert kongresskalender

Kongresskalenderen slik du finner den i neste Hjerteforum. Det kommer stadig oppdateringer på kongresskalenderen.  Se her.

Nye oppdateringer er lagt ut for Pacemakerregisteret 8/11 2017

Det er oppdatering på generatorer 1 og elektroder 8/11 17 og leverandører 9/4 15. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014

Oppdateringene finner du her

Oppdaterte retningslinjer

Følg med på Kvalitetsutvalgets vurdering av retningslinjene fra ESC som publiseres i Hjerteforum. De legges ut fortløpende under "Retningslinjer" i menyen øverst.

Derfor er jeg lege - Stolt kardiolog

Jeg har en vag følelse av at drømmen om legeyrket startet da jeg som åtteåring ble operert, men i ettertid er jeg litt usikker på akkurat det, sier Thor Edvardsen, avdelingsleder, Kardiologisk avdeling, professor II, OUS og Universitet i Oslo.

Kardiologiske metoder 2014

Det norske hjerte, Norsk Kardiologis historie

GUCH - Norsk barnelegeforening

Norsk Barnelegeforening har en egen web-side om kongenitte hjertesykdommer, som innkluderer GUCH.

Dere finner siden under www.guch.info

Nye ekkosider på www.hjerte.no

Arbeidsgruppen for ekkokardiografi satser online. Det er nye sider under utvikling. Les mer her.

Marker medlemsskapet med NCS´ pin

NCS´ eksklusive pin/jakkemerke er noe alle medlemmer av Norsk Cardiologisk Selskap bør ha. Bestillingsinformasjon finner du her. Kun 40,- per stykk (+ porto). Les mer her!

10 sider. Side 1 av 1