Nye oppdateringer er lagt ut for Pacemakerregisteret 29/3 2017

Det er oppdatering på elektroder 29/3 17 og generatorer 31/1 2017 og leverandører 9/4 15. Oppdateringer på konnektorer (for å inkludere IS-4 og DF-4) ble lagt ut i januar 2014

Oppdateringene finner du her

Nye oppdateringer er lagt ut for Pacemakerregisteret 29/3 2017