Pacemaker- og ICD-statistikk for 2013 (Hjerteforum nr. 2, 2014)