Styret

member

Terje Kristian Steigen

Leder
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Telefon: 77 62 60 00

member

Øyvind Bleie

Nestleder
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus

member

Vibeke Juliebø

Sekretær
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS
Telefon: 41268759

member
member

Knut Sevre

Medlem
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS

member
member

Ole Christian Mjølstad

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Telefon: 72828007

member

Stein Olav Samstad

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

member

Vibeke Juliebø

Medlem
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS
Telefon: 41268759